Ekspertyzy informatyczne

Możemy zaoferować Państwu usługi polegające na wykonaniu specjalistycznych ekspertyz informatycznych, dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństem informacji, przestępczości gospodarczej oraz utratą danych. Wydaliśmy specjalistyczne ekspertyzy dotyczące następujących treści:

 analiza porównawcza serwisów internetowych, która wykazała kradzież kodu źródłowego serwisu wycenionego na wartość 1 mln PLN,
 odzyskanie danych, które zostały skasowane przez nieuczciwego pracownika,
 analiza korespondencji mailowej, która posłużyła jako dowód w sprawie sądowej,
 analiza zawartości nośników danych, w tym urządzeń mobilnych,
 analiza działania terminali internetowych, których działanie było niezgodne z Ustawą Hazardową,
 analiza powłamaniowa serwisów internetowych.

Jesteśmy pomocni wszędzie tam, gdzie zachodzi podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, jak również gdzie doszło do popełnienia przestępstwa. Współpracujemy z Agencjami detektywistycznymi, Kancelariami Prawnymi, świadczymy usługi dla Organów Ścigania wydając specjalistyczne opinie, które służą jako dowody w sprawach sądowych.


Kompleksowa obsługa informatyczna

Oferujemy pełen zakres usług informatycznych poparty wieloletnią praktyką i wysokimi kwalifikacjami naszych pracowników. Nasz Klient zyskuje szybki i skuteczny serwis.

Zapewniamy Klientom serwis dostosowany do ich wymagań - zarówno pod względem ekonomicznym, szybkości reakcji na zgłaszane problemy jak i indywidualnych potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą usług informatycznych

 przeglądy techniczne zainstalowanego oprogramowania i sprzętu komputerowego,
 okresowa kontrola legalności zainstalowanego oprogramowania,
 odtwarzanie danych z kopii bezpieczeństwa,
 naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu komputerowego,
 sprawowanie opieki administracyjnej nad siecią komputerową,
 doradztwo merytoryczne w zakresie rozwoju i optymalizacji systemów informatycznych,
 zdalna administracja sprzętem komputerowym.


Outsourcing usług informatycznych

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie kompleksowej obsługi informatycznej małych i średnich firm oraz jednostek administracji publicznej. Oferujemy profesjonalną obsługę całej infrastruktury IT w Państwa firmie.

Gwarantujemy pełen pakiet usług, w którego skład wchodzą:

 outsourcing usług informatycznych,
 doradztwo w zakresie zakupów sprzętu i oprogramowania,
 administracją siecią firmową, serwerami opartymi na systemach linux oraz windows,
 wdrażanie księgowych systemów informatycznych,
 monitoring sprzętu i oprogramowania.

Audyt legalności oprogramowania

Audyt oprogramowania ma na celu stworzenie wiarygodnego raportu służącego podjęciu działań uzdrawiających. Oprócz inwestycji w oprogramowanie możliwe są również inne bezkosztowe działania np.

 usunięcie z komputerów nieużywanego legalnego oprogramowania i ewentualne zwolnienie licencji do wykorzystania przez innych użytkowników,
 instalacja "pozyskanego" oprogramowania,
 usunięcie z komputerów nielegalnego i niepotrzebnego oprogramowania,
 zakup brakujących licencji.

Zanim proponujemy poniesienie kosztów związanych z zakupem licencji staramy się optymalizować wykorzystanie już posiadanych licencji i zastanawiamy się wspólnie z Państwem, które programy są konieczne, które można zastąpić tańszymi lub bezpłatnymi zamiennikami. Oczywiscie audyt nie zobowiązuje Państwa do niczego i poufny raport trafia do wytypowanej przez Państwa osoby. Podjęcie dalszych działań zależy od Państwa decyzji. O ile jest taka możliwość zawsze zaproponujemy Państwu wykorzystanie darmowego oprogramowania dostępnego na rynku.


Audyt stron www

W ramach audytu stron internetowych proponujemy Państwu przeprowadzenie analizy badanej witryny internetowej, w skład czego wchodzą następujące czynności:

 nawigacja witryny
 projekt graficzny
 intuicyjność obsługi
 technologia wykonania - badanie zgodnośni ze standardami projektowania stron internetowych
 szybkość wczytywania się strony
 użyteczność dla użytkowników pod kątem różnych przeglądarek, komputerów, etc.
 analiza słów kluczowych pod kątem pozycji w wyszukiwarkach
 analiza statystyk strony - ilość wejść, źródła wejścia na stronę
 podatność na ataki, zagrożenia z sieci